ofertypracy

 

biz

moon_orange
Szukaj pracy z nami!

ofertypracy.biz

Z dzisiaj 4
Z ost. 7 dni 102
Z ost. 30 dni 422
 
.:  Strona główna .:  Praca za granicą .:  Praca dla każdego .:  Dodaj ofertę .:  Regulamin .:  Cennik .:  Reklama .:  Kontakt  
   
 

Szukaj oferty pracy.

Stanowisko:
np.: cieśla, murarz, opiekunka.

Poradnik pracownika.


Zatrudnienie osób niepełnosprawnych
Bezrobotni 50+
Telepraca
Jak napisać CV
Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?
Wszystko o umowach
Godziny nadliczbowe
Urlop
Świadectwo pracy
Program Pierwsza Praca
Państwowa Inspekcja Pracy
Sąd Pracy
Staż zawodowy
Zasiłek dla bezrobotnych
Program EURES
Prace interwencyjne
Przygotowanie zawodowe dorosłych
Świadczenie pieniężne dla bezrobotnych
Praca dorywcza
Leasing pracowniczy


 

Praca dorywcza


Definicja pracy dorywczej:

Praca dorywcza to każda praca trwająca w krótkim okresie czasu, która z założenia nie ma powtarzalnego charakteru. W wielu aspektach jest zatem bardzo zbliżona do pracy sezonowej, przy czym dotyczy niemal każdego zajęcia w przeciwieństwie do tej pokrewnej, która ściśle powiązana jest z występowaniem określonych pór zwanych w roku kalendarzowym sezonami . Nie oznacza to jednak, że praca dorywcza nie może przybrać kształtu stałej współpracy z osobą zatrudniającą – jeśli co miesiąc wykonuje się określone czynności, które traktowane pojedynczo nie zajmują zbyt dużo czasu w tym okresie rozliczeniowym, a sumaryczne dochody z ich tytułu nie przekraczają pensji minimalnej, to nadal można mówić o dorywczym sposobie zarobkowania. Choć niejednokrotnie praca dorywcza jest wykonywana w domu, to nie można mylić ją z telepracą objętą podobnymi prawami pracowniczymi i socjalnymi co praca na etacie.

Definicja pracy dorywczej ma wyłącznie umowny charakter, stąd w mowie powszechnej używa się w stosunku do niej innych nazw takich jak: praca okresowa, tymczasowa, krótkotrwała, zleceniowa, doraźna, niestała, nieetatowa - dla niektórych z tych pojęć istnieją już jednak stosowne zapisy w polskim prawie regulującym rynek pracy.

W Polsce na pracę dorywczą decydują się w równym stopniu kobiety, jak i mężczyźni. W kontekście grup społecznych jej głównymi beneficjantami są: studenci, emeryci, rodzice na urlopie wychowawczym oraz osoby bezrobotne. W kategorii zawodów korzystają z niej przede wszystkim: nauczyciele, dziennikarze, artyści, tłumacze, opiekunowie oraz osoby prowadzące gospodarstwa domowe.

 

Praca dorywcza w aspekcie prawnym:

Kodeks Pracy nie definiuje pojęcia pracy dorywczej. Jest to zrozumiałe, ponieważ znajdujące się w nim zapisy dotyczą wyłącznie stosunku pracy, jaki nawiązuje się między pracodawcą, a pracownikiem w chwili zawarcia umowy o pracę. W przypadku pracy dorywczej nie ma mowy o takim stosunku, gdyż nie posiada ona cech odnoszących się do pracy o charakterze etatowym, czyli stałym. W związku z tą wyraźną różnicą osoba, która pracuje dorywczo, podpisuje na ogół podlegające pod kodeks cywilny umowy cywilnoprawne (umowa zlecenie, umowa o dzieło). Tak dzieje się w sytuacji, gdy stroną zlecającą są firmy prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą. Na rynku bardzo rozpowszechniony jest jednak model „nieformalnej” pracy dorywczej – wśród indywidualnych osób ustalenie warunków współpracy ogranicza się do ustnej umowy między stronami. Po wykonaniu zleconego zadania wykonawca otrzymuje wynagrodzenie w postaci przelewu określonej kwoty na swoje konto bankowe. W relacjach rodzinnych i koleżeńskich przekazanie pieniędzy sprowadza się najczęściej do odbioru osobistego (płatność „do ręki”).

 

Rodzaje pracy dorywczej:

Podział pracy dorywczej na grupy jest tak samo umowny jak jej definicja. Zasadniczo można wyróżnić jej dwa rodzaje:

 

 • praca w domu – wykonywana w miejscu zamieszkania, wykorzystującą współczesne narzędzie telekomunikacyjne do przesyłania jej wyników stronie zatrudniającej.
 • praca poza domem – wykonywana poza miejscem zamieszkania, najczęściej w miejscu odpowiadającym osobie zlecającej wykonanie pracy.

 

Typowymi zajęciami mającymi cechy pracy dorywczej są:

 

 • korepetycje (nauczyciele, lektorzy, studenci)
 • opieka nad innymi osobami (pielęgniarki, fizjoterapeuci, studenci)
 • zdalne tłumaczenia (nauczyciele, lektorzy, cudzoziemcy)
 • pisanie prac na różne tematy (dziennikarze, nauczyciele, naukowcy)
 • prace artystyczne (malarze, graficy komputerowi, fotografowie)
 • zdalne dziennikarstwo (niezależni dziennikarze)
 • prowadzenie domu (gosposie, ogrodnicy, sprzątaczki)
 • pilnowanie mienia (ochroniarze, portierzy)
 • transport na zlecenie (kierowcy, kurierzy, rozwoziciele)
 • asysta podczas różnych wydarzeń (konferansjerzy, hostessy, kelnerzy, barmani)

 

Zalety pracy dorywczej dla zatrudniającego:

 

 • ograniczenie kosztów ponoszonych przy stałym zatrudnieniu
 • elastyczne zarządzanie zatrudnieniem w zależności od koniunktury
 • zwiększenie efektywności  poprzez szerszy dostęp do zasobów ludzkich

 

Zalety pracy dorywczej dla zatrudnionego:

 

 • brak nadmiernych kosztów (pośrednictwo pracy, dojazdy, ubiór)
 • zdobywanie doświadczenia zawodowego
 • podtrzymywanie aktywności zawodowej
 • komfort i samoorganizacja czasu pracy
 • możliwość pogodzenia obowiązków zawodowych ze sprawami osobistymi
 • możliwość dorobienia dodatkowych pieniędzy do pensji/emerytury
 • brak stresu i presji znanych z pracy na etacie

 

Aplikowanie do pracy dorywczej:

Jak każda praca, również ta dorywcza wymaga od obu stron (zatrudniającego i zatrudnianego) umiejętności zaprezentowania się na rynku pracy. Cenione w danej branży osoby są z reguły pozyskiwane do pracy z polecenia osób trzecich, które były zadowolone z jakości świadczonych przez nie usług. Ogłoszenia o poszukiwaniu osób do pracy dorywczej można zobaczyć na uczelniach, przystankach komunikacji miejskiej, witrynach sklepów, słupach ogłoszeniowych itp. Ponadto prasa codzienna oraz Internet są bardzo często wykorzystywane do nawiązania kontaktu w tej sprawie. W sieci funkcjonuje wiele serwisów internetowych zajmujących się wyłącznie publikowaniem ogłoszeń dotyczących pracy dorywczej.

Niekiedy czynnikiem przesądzającym o zatrudnieniu jest czas odpowiedzi na ogłoszenie, innym razem decyduje selekcja kandydatów, która przebiega na analogicznych zasadach jak aplikowanie na oferty opisujące stałe zatrudnienia, gdzie sprawdza się dorobek zawodowy i kwalifikacje potencjalnego pracownika. Ten drugi wariant dotyczy zwłaszcza zadań o dużym stopniu odpowiedzialności (opieka nad niepełnosprawnymi, pisanie prac naukowych, tłumaczenie dokumentów urzędowych) oraz zleceń twórczych, w których wyznacznikiem kompetencji zatrudnianej osoby jest wartość jej zawodowego portfolio.

 


wyświetleń: 19809

zamieszczono: 2014-10-22 11:02

Autor: Dawid Wojtowicz

Internet w Mikołowie i Katowicach | Szukam Pracy | Dam Prace | Projektowanie Tworzenie Stron Internetowych | Sieci Internetowe | Internet Mikołów | Sklepy Internetowe | Sklep Internetowy | Najnowsze informacje | Praca Katowice | Praca Kraków | Praca Poznań | Praca Warszawa | Praca Wrocław