ofertypracy

 

biz

moon_orange
Szukaj pracy z nami!

ofertypracy.biz

Z dzisiaj 4
Z ost. 7 dni 102
Z ost. 30 dni 422
 
.:  Strona główna .:  Praca za granicą .:  Praca dla każdego .:  Dodaj ofertę .:  Regulamin .:  Cennik .:  Reklama .:  Kontakt  
   
 

Szukaj oferty pracy.

Stanowisko:
np.: cieśla, murarz, opiekunka.

Poradnik pracownika.


Zatrudnienie osób niepełnosprawnych
Bezrobotni 50+
Telepraca
Jak napisać CV
Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?
Wszystko o umowach
    Rodzaje umów
    Nawiązanie umowy
    Rozwiązanie umowy
    Zmiana warunków umowy
Godziny nadliczbowe
Urlop
Świadectwo pracy
Program Pierwsza Praca
Państwowa Inspekcja Pracy
Sąd Pracy
Staż zawodowy
Zasiłek dla bezrobotnych
Program EURES
Prace interwencyjne
Przygotowanie zawodowe dorosłych
Świadczenie pieniężne dla bezrobotnych
Praca dorywcza
Leasing pracowniczy


 

Nawiązanie umowy


        Umowa jest stosunkiem prawnym, który mówi o konieczności wywiązania się przez strony podpisujące (pracodawcę i pracownika), postanowień zawartych w umowie. Powinna być zawarta w formie pisemnej.

      W umowie powinny znaleźć się następujące elementy:

- Rodzaj pracy, czyli stanowisko na którym pracownik będzie pracował. Obowiązki wynikające z zatrudnienia na danym stanowisku pracodawca może dostarczyć w formie pisemnej lub ustnej.

- Miejsce wykonywania pracy, określa czy osoba zatrudniona będzie pracowała w siedzibie firmy czy poza siedzibą z zastrzeżeniem, że informacja to nie może być zbyt ogólnikowa np. na terenie całego kraju. Jeśli faktycznie wykonywana praca będzie odbywać się na większym obszarze można wpisać np. na terenie Krosna lub też można jako miejsce wykonywania pracy można wskazać siedzibę firmy. Rozwiązanie to jest korzystne dla pracodawcy, gdyż jest on zwolniony z podatku z tytułu wypłacania świadczeń wynikających z podróży pracownika. Oczywiście przysługujące pracownikowi świadczenie musi zostać wypłacone przez pracodawcę.

- Wysokość wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich składników, takich jak: wynagrodzenie zasadnicze, stałe premie, dodatki funkcyjne czy też stażowe.

- Termin wypłacania wynagrodzenia, przykładowo można wpisać 1szego każdego miesiąca, 10tego każdego miesiąca.

- Wymiar czasowy pracy, w miejscu tym umieszcza się informację o tym, czy pracownik został zatrudniony na pełny etat, pół etatu lub np. ¾ etatu.

- Ilość przysługujących dni urlopowych, należy ją wyliczyć indywidualnie dla każdego pracownika na podstawie ukończonych szkół oraz łącznych okresów zatrudnienia.

- Termin rozpoczęcia pracy, czyli moment w którym pracownik musi pojawić się w pracy w celu wykonywania obowiązków wynikających z umowy. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że data nawiązania Umowy nie musi być równoznaczna z terminem rozpoczęcia pracy, np. umowa może zostać spisana dnia 28.07.2009r, a datą rozpoczęcia pracy może być 01.08.2009r.

- Termin zakończenia umowy, element ten występuje m.in. przy umowach na czas określony lub próbny, podaje się wówczas konkretną datę wygaśnięcia umowy.


wyświetleń: 16490

zamieszczono: 2010-02-05 15:09

Autor: KatarzynaP.

Internet w Mikołowie i Katowicach | Szukam Pracy | Dam Prace | Projektowanie Tworzenie Stron Internetowych | Sieci Internetowe | Internet Mikołów | Sklepy Internetowe | Sklep Internetowy | Najnowsze informacje | Praca Katowice | Praca Kraków | Praca Poznań | Praca Warszawa | Praca Wrocław